Altomhaar

Betingelser og vilkår

Denne aftale gør sig gældende for dig - brugeren af denne hjemmeside og Comfort Click Ltd som driver handel gennem AltomHår.

Denne aftale gør sig gældende for dig - brugeren af denne hjemmeside og Comfort Click Ltd som driver handel gennem AltomHår. Din indvilligelse i at rette sig efter og være afgrænset af disse Betingelser og Vilkår anses for at træde i kraft straks efter første gang du gør brug af websiden. Hvis du ikke indvilliger i at agere under disse Betingelser og vilkår skal du stoppe med at bruge websiden øjeblikkeligt.

Ingen del af denne hjemmeside har til hensigt at udgøre et kontraktligt købstilbud, der kan accepteres. Din ordre består af et kontraktlig købstilbud, og vores godkendelse af tilbuddet anses for at forekomme, straks efter vores afsendelse af en e-mail, som indikerer at dit købstilbud er blevet accepteret og afsendt til den opgivne adresse.

1. Definitioner og fremførelse

Denne aftales betingelser skal forstås på følgende måder:

“Konto” er ensbetydende med de samlede personlige informationer, betalingskorts oplysninger og brugeroplysninger, som giver adgang til betalte bestillinger og/eller kommunikation systemer på websiden;
“Fragtselskab” er ensbetydende en tredjepart, der er ansvarlig for at transportere de købte varer fra vores erhvervslokaler til brugerens oplyste adresse;
“Indhold” er ensbetydende med en hvilken som helts tekst, grafik, billede, lydfil, video, software data kompileringer, der er i stand til at blive opbevaret på en computer, der optræder på, eller er forbundet med den omtalte webside;
“Varer” er ensbetydende med de produkter som AltomHår markedsfører og / eller stiller til rådighed gennem deres webside;
“Serviceydelser” er ensbetydende med de samlede online faciliteter, redskaber ydelser eller information som AltomHår fremviser på websiden på nuværende tidspunkt eller i fremtiden;
“Betalingsinformation” er ensbetydende med de detaljer, der behøves ved køb af varer fra denne webside. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til oplysninger vedrørende betalingskort, informationer vedrørende din bank og sorteringskoder;
”Købsinformationer” er ensbetydende med alle ordrer, fakturer, afsendelses papirer, kvitteringer eller lignende, som enten forefindes i papirform eller i elektronisk form;
“System” er ensbetydende med al online kommunikationsinfrastruktur som AltomHår har tilgængeligt via deres webside på nuværende tidspunkt eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, internet-baserede e-mails, forums, live-chat faciliteter og e-mail links;
“Bruger" er ensbetydende med enhver tredjemand, som benytter websiden, som ikke er ansat hos AltomHår eller som handler i kraft af deres beskæftigelse; og
“Websiden” er ensbetydende med den hjemmeside du bruger på nuværende tidspunkt altomhaar.com, samt andre sub-domæner der bruges af websiden, medmindre de er udtrykkeligt ekskluderet i deres egne betingelser og vilkår.

 

2. Aldersrestriktioner

Personer under 18 år, må kun benytte denne webside under opsyn af en voksen. Betalingsinformation skal stilles til rådighed med tilladelse fra en voksen.

3. Internationale kunder

Hvis varer bliver bestilt udefra AltomHårs opholdsland, er det muligt at, importafgifter og skatter kan blive pådraget, så snart varerne er nået til frem til deres destination. AltomHår er ikke ansvarlig for disse udgifter, og vi påtager os ikke at udregne eller oplyse om overslagsprispriser i dette henseende. Hvis du køber varer internationalt, er du tilrådet at kontakte dine lokale toldmyndigheder i det land, som du er bosat i for mere information omkring priser og procedurer. Som køber af en vare, bliver man også varens importør, og skal derfor sørge for at importreglerne af indkøbte varer, er i overensstemmelse med opholdslandets lovbestemmelser. Vær venligst opmærksom at, det er muligt at bestilte varer kan blive inspiceret af toldmyndighederne ved ankomst, og AltomHår kan derfor ikke garantere at din vare ikke er blevet åbnet.

4. Intellektuel ejendom

4.1 Underliggende undtagelserne i klausul 5 af disse betingelser og vilkår, al indhold som er inkluderet på websiden, medmindre det er uploadet af brugere, som inkluderer men ikke begrænser sig til tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydfiler, videoer, data kompilering, sidens layout, den underlæggende kode og software, tilhører AltomHår, affiliater, associerende selskaber eller andre relevante tredjeparter. Ved kontinuerligt brug af denne webside anerkender bruger at nævnte indhold er beskyttet af gældende love fra Storbritannien, internationalt intellektuelt ejendomsret samt andre relevante love.

4.2 I henhold til klausul nummer 6, er det ikke tilladt at reproducere, kopiere, distribuere, opbevare eller på anden vis bruge eller genbruge materiale fra websiden, medmindre andet er udtrykkeligt indikeret på websiden eller medmindre at det er givet skriftlig tilladelse.

5. Tredjeparts intellektuel ejendom

5.1 Medmindre det er udtrykkeligt anført, vil alle intellektuelle ejendomsrettigheder, som inkluderer men ikke begrænser sig til, copyrights og varemærker, produkt billeder og beskrivelser, tilhører produkternes producenter eller distributører under relevante lovbestemmelser.

5.2 Med udgangspunkt i klausul 6, er det ikke tilladt at reproducere, kopiere, distribuere, opbevare, eller på anden vis genbruge omtalt materiale, medmindre det er udtrykkeligt anført på websiden, eller hvis der er blevet givet en skriftlig tilladelse til sådanne brug af producent eller leverandør.

5.3 Retfærdigt brug af intellektuel ejendoms materiale fra websiden, må bruges uden skriftlig tilladelse, i situationer hvor undtagelser beskrevet i Copyrights Design og Patent Vedtægt 1988 kapitel III gør sig gældende.

6. Links til andre websider

Indeholder muligvis links til yderligere websider. medmindre det er udtrykkeligt anført, kontrolleres de ikke af AltomHår eller vores affiliater. Vi påtager os ikke ansvaret for indhold af sådanne websider, og frasiger os ansvaret for al form for tab eller skade, som forekommer ved brug af disse websider. Ved inklusion af et link, vil denne webside ikke insinuere nogen form for påtegnelse af websiderne eller de individer som kontrollerer dem.

7. Links til denne webside

med henblik på tredjeparter som ønsker at placere denne websides link på andre websider, er det kun tilladt såfremt tredjepart har vores tilladelse dertil. Det er kun tilladt at bruge startsidens link altomhaar.com. Dybe links (links til specifikke sider indenfor websiden) kræver udtrykkelig tilladelse fra AltomHår. Hvis du ønsker mere information så kontakt os på info@altomhaar.dk

8. Brug af kommunikations faciliteter

8.1 Når et spørgeskema, blanketter eller andre systemer bruges gennem websiden, gør følgende regler sig gældende:

8.1.1 Du må ikke bruge sjofel eller vulgært talesprog;

8.1.2 Du må ikke fremsende indhold, som er ulovligt eller på anden vis stødende. Dette inkluderer men begrænser sig ikke til, indhold som er groft, truende, chikanerende, ærekrænkende, aldersdiskriminerende, kønsdiskriminerende eller racistisk.

8.1.3 Du må ikke fremsende indhold, med henblik på at fremme eller anspore vold;

8.1.4 Dette indebærer, at ikke vil agere i strid med disse brugsbetingelser samt relevante lovbestemmelser;

8.1.5 Du må ikke imitere andre mennesker, særligt ikke AltomHårs ansatte samt repræsentanter fra associerende selskaber;

8.1.6 Du må ikke gøre brug af vores systemer til at fremsende uautoriseret massekommunikation såsom "spam" eller "junk mail";

8.2 Du erkender at AltomHår forbeholder sig rettigheden til at føre tilsyn med al kommunikation

9. Konto

9.1 For at du kan købe varer på denne webside og gøre brug af vores faciliteter, er det påkrævet at du opretter en konto. Denne konto vil indeholde specifikke personlige informationer og betalingsinformationer i henhold til dit brug af websiden, da vi ikke opkræver betalingsinformation, før du ønsker at købe et produkt. Ved kontinuerligt brug af denne webside repræsenterer og garanterer du dette:

9.1.1 Al information du indsender er nøjagtigt og sandfærdigt;

9.1.2 Du har tilladelse til at indsende betalingsinformation, hvor tilladelse er påkrævet; og

9.1.3 Du vil sørge for at denne information er fejlfri og opdateret. Når du opretter en konto, er det yderligere bekræftelse af du repræsenterer og garanterer ovenstående information.

9.2 Vi tilråder, at du ikke oplyser andre om dine detaljer vedrørende din konto, særligt ikke dit brugernavn og adgangskode. AltomHår påtager sig ikke ansvaret for nogen form for tab eller beskadigelse, som er blevet dig pådraget på grund af, at du har udvekslet kontooplysninger med andre. Hvis du bruger en computer, som er tilgængelig for andre, tilråder vi at, du ikke gemmer dine kontooplysninger på din internet browser.

9.3 Hvis du har grund til at tro, at en anden person har skaffet sig adgang til dine kontooplysninger uden din tilladelse, skal du kontakte AltomHår øjeblikkeligt, så vi kan suspendere din konto og annullere afventende uautoriserede ordrer. Vær venligst opmærksom på, at ordrer kun kan annulleres, før de er afsendt fra vores erhvervslokaler. Skulle det ske at et uautoriseret køb er blevet afsendt, før at du har oplyst os om produktets uautoriserede natur, skal du kontakte det fragtselskab, som er beskrevet i købsinformationerne.

9.4 Når du vælger et brugernavn, er det påkrævet at, du overholder ovenstående regler, der er beskrevet i klausul 9. Hvis du ikke overholder disse betingelser, kan det resultere i at, vi at suspenderer og/eller annullerer din konto.

10. Annullering og opsigelse

10.1 Både dig og AltomHår kan annullere din konto. Hvis AltomHår annullerer din konto, vil du blive informeret via e-mail. Denne e-mail vil indeholde en forklaring på hvorfor din konto er blevet annulleret. Til trods for det forudgående forbeholder vi os rettigheden til at annullere din konto uden at oplyse dig om grunden.

10.2 Hvis AltomHår annullerer din konto, vil en afventende ordre indsendt fra din konto ikke blive afbestilt, men afsendt til den opgivne adresse. AltomHår forbeholder sig rettigheden til at afslå afventende ordre(r) efter eget skøn.

10.3 AltomHår forbeholder sig rettighederne til annullere ethvert køb uden at skulle give en forklaring herom forud for behandling af betalingsinformationer og afsendelse.

10.4 Hvis dit køb er annulleret før afsendelse, vil dine penge blive refunderet, hvad angår disse køb.

10.5 Hvis du vælger at opsige din konto, afbestilles ordrer som endnu ikke er blevet afsendt, og eventuelle udestående hvad angår disse køb, vil blive refunderet.

11.Varer, Priser og Forsyningsmuligheder

11.1 Vi gør os meget umage for at sikre at alle grafiske varebeskrivelser og -eksempler, som er tilgængelig gennem AltomHår, svarer til den faktiske vare. AltomHår er ikke ansvarlig for nogen som helts variationer fra beskrivelser. Dette gør sig ikke gældende for fejl, som er opstået på grund af forsømmelighed fra vores side, og henviser kun forskellige varianter af de faktiske vare, og ikke på grund af variationer af den korrekte vare. Se venligst klausul nummer 14.1 for forkerte varer.

11.2 AltomHår garanterer ikke at alle varer vil være tilgængelige. Lagerangivelser er ikke tilgængelige på websiden.

11.3 Al information vedrørende prisfastsættelse på hjemmesiden er korrekt så snart det er blevet oplyst på siden. AltomHår forbeholder sig rettighederne til at ændre priserne og modificere eller fjerne tilbud fra tid til anden, som det er nødvendigt. Vi forbeholder os rettigheder til at opdatere og ændre alle priser efter eget skøn.

11.4 For de kunder som handler indenfor EU, priser er oplyst i euros, men betalingen bliver trukket i pund. Betaling vil blive beregnet ud fra produktets værdi på det tidspunkt, hvor ordren blev placeret, og ikke hvad angår en møntenhedens fluktuation værdi.

11.5 Alle priser på websiden inkluderer moms.

12. Levering

12.1 AltomHår vil via e-mail meddele dig om, hvornår du kan forvente dine vare(r) vil blive afsendt. Denne meddelelse vil indeholde et anslået leveringstidspunkt, samt enhver grund til, at din ordre skulle blive forsinket.

12.2 Leveringer indenfor Storbritannien leveres næste dag, hvis der bestilles før kl. 16.00. Leveringer til Europa leveres indenfor 1-2 dage, hvis der bestilles før kl. 16.00. Leveringer til USA kan tage op til 2 - 5 arbejdsdage. I alle tilfælde: hvis der bestilles fredag efter kl. 16.00 samt lørdag og søndag, afsendes pakken mandag. Bemærk venligst at leveringstidspunkter kun er estimater, og kan derfor muligvis variere fra tid til anden, på grund af årsager, som ligger udenfor AltomHårs kontrol.

12.3 Hvis AltomHår ikke modtager nogen form for henvendelse fra dig indenfor for 7 dage efter levering, med hensyn til problemer med din vare, anses varen for at være funktionsdygtig samt leveret uden problemer.

12.4 Hvis en vare returneres til os på grund af en fejl i den adresse, som du har opgivet, kontakter vi dig og afsender pakken igen til den reviderede adresse. Dette betyder at du skal betale for porto, da fejlen opstod fra din side. Vores skønsmæssige beslutning vedrørende dette er endelig.

12.5 Hvis en vare bliver returneret til os, uanset årsag, hvor kvitteringen ikke er blevet udleveret (kunden er ikke til stede, kunden er uopnåelig eller varen bliver afvist), og vores fragtselskab har forsøgt at levere varen, vil du blive afkrævet det samlede beløb, som kan opstå gennem genlevering og andre udgifter der kan forekomme på grund af at varen blev returneret til os.

Varer sent indenfor Storbritannien, gennem privat kurerservice UPS, som garanterer at varen bliver leveres næste arbejdsdag, såfremt du bestiller før kl. 16.00. Hvis du bestiller fredag, lørdag og søndag afsendes din vare den følgende mandag. Denne garanti er ikke gældende, hvis der ikke nogen til at skrive under på pakkens modtagelse, på den adresse, som er blevet opgivet, hvor adressen ikke befinder sig indenfor det område hvor garantien for levering næste arbejdsdag ikke gælder, eller hvor du har gjort brug af en omadresserings service.

12.6 Du garanterer at du er bundet til vores fragtselskabs betingelser og vilkår. Sådanne betingelser og vilkår kan findes på fragtselskabets hjemmeside.

12.7 Alle ordrer indenfor Storbritannien og Europas fastland kvalificerer sig til UPS' dag til dag levering.

12.8 Ordrer der er bestilt før kl. 16.00 mandag til torsdag vil blive leveret følgende arbejdsdag, Alle ordrer der er bestilt torsdag efter kl. 16.00 vil blive afsendt fredag og leveret den følgende mandag. Alle ordrer som bliver bestilt over weekenden (lørdag og søndag), vil blive afsendt mandag og leveret om tirsdagen. Vores dag til dag garanti gør sig ikke gældende for fjerntliggende områder og landsdele. Kontakt kundeservice hvis du ønsker yderligere detaljer.

13. Returneringspolitik

AltomHårs returneringspolitik stræber efter at levere kvalitetsvarer som er fejlfrie og ubeskadiget. Dog sker det lejlighedsvis at varer returneres. Returnerede varer er underlagt disse betingelser og vilkår.

13.1 Hvis du modtager en vare, som ikke svarer til den vare du bestilte, og varen ikke er ledsaget af en forklarende kommentar, som meddeler om forskellene og en forklaring på hvorfor produktet ikke er nøjagtigt hvad du bestilte, skal du kontakte os indenfor 10 dage for at arrangere returnering. AltomHår er ansvarlig for at betale de for udgifterne vedrørende returnering. Du vil blive tilbudt at, vi substituerer varen med den du bestilte i første omgang, såfremt vi har flere tilbage, eller du kan få pengene tilbagebetalt på samme vis, som du betalte for varen. Refunderede eller substituerede varer vil blive afsendt, så snart vi har modtaget den tilbagesendte vare.

13.2 Hvis du køber en vare, som indeholder en fejl som opstod før levering af varen, skal du kontakte AltomHår indenfor 28 dage for at arrangere afhentning og returnering. AltomHår er ansvarlig for at betale fragtens udgifter. Varer skal returneres i deres oprindelige tilstand med al tilhørende indpakning og dokumentation. Så snart vi modtager den returnerede vare, vil den pris som du har betalt, blive refunderet på samme vis, som du betalte for varen.

13.3 Hvis det skulle ske at varen skulle gå i stykker indenfor den periode, hvor den er dækket af garantien, er du berettiget til en reparation eller et erstattende produkt underlagt garantiens betingelser og vilkår. Vi tilbagebetaler dig ikke for disse varer.

13.4 Hvis en vare tydeligvis er blevet beskadiget, mens den var undervejs til dig, skal du skrive på fragtbrevet i hvilken grad varen er blevet beskadiget. Skulle dette ske, skal du meddele AltomHår herom indenfor 10 dage for at arrangere tilbagelevering. AltomHår er ansvarlig for at betale udgifter for fragt. Så snart vi modtager den returnerede vare, vil den pris som du har betalt, blive refunderet på samme vis, som du betalte for varen.

13.5 Det er din lovmæssige ret at have en fortrydelsesperiode. Denne periode begynder så snart du har modtaget din ordre og varer til og med 7 dage efter varen er blevet leveret. Hvis du fortryder dit køb af varen i denne periode, returner venligst varen til AltomHår indenfor 7 dage efter modtagelse. Varer kan kun returneres såfremt de forbliver uåbnet, så det er muligt at gensælge varen som værende ny uden at AltomHår pålægges yderligere arbejde. Du er selv ansvarlig for at betale for udgifter for fragt, hvis de returneres på dette grundlag. AltomHår er ikke ansvarlig for de udgifter, som din bank pådrager dig eller trækker fra din konto, som et resultat af dit køb i vedrørende klausul 14.5.

13.6 Hvis du ønsker at returnere varer til AltomHår på baggrund af ovenstående årsager kontakt os venligst på de kontaktinformationer, som vi har oplyst under "Kontakt os" sektionen for at arrangere detaljerne.

13.7 AltomHår forbeholder sig rettigheden til brug af skønsmæssig vurdering i henhold til betingelser og vilkår. Faktorer som muligvis vil blive taget hensyn til i henhold til den skønsmæssige vurdering inkluderer, men er ikke begrænset til:

13.7.1 Enhver brug og glæde som du har oplevet på grund af den bestilte vare;

13.7.2 Ethvert tegn på at varen på nogen måde er blevet forringet, eller er ved at udløbe hurtigt;

13.7.3 Hvis varen indeholder lyd eller videooptagelser eller computer software, samt den faktor at indpakningen er blevet åbnet;

13.7.4 Enhver prisreduktion der har eksisteret, og som har været en del af varens købspris, og som reflekterer nogen som helts form for mangel på kvalitet, som køber kendte til på købstidspunktet. Sådan em skønsmæssig vurdering vil kun blive anvend indenfor lovmæssige rammer.

14.

Private brug af denne webside er også reguleret af vores fortrolighedspolitik, som inkorporerer disse betingelser og vilkår ved denne reference. Privat brug af hjemmesiden er også underlagt vores privatlivspolitik, hvilken er inkluderet i disse vilkår og betingelser ved denne reference. For at se privatlivspolitikken, klik venligst på det ovenstående link.

15. Ansvarsfraskrivelse

15.1 AltomHår garanterer eller fremlægger ikke at denne hjemmeside vil leve op til dine krav, at den vil være af tilfredsstillende kvalitet, at den vil være egnet til et hvilket som helst formål, at den ikke vil overtræde tredjeparts rettigheder, at den vil være kompatibel med alle systemer, at den vil være sikker, og at al information som er oplyst på denne side vil være fejlfrit. Vi garanterer ikke specifikke resultater ved brug af vores ydelser.

15.2 Ingen del af denne hjemmeside er ment som værende rådgivende, og man bør ikke bero på denne hjemmesides indhold i henhold til i hvilken som helst beslutning eller handling.

16.

Med henblik på ændringer vedrørende service og disse betingelser og vilkår, forbeholder AltomHår sig rettigheden til at ændre websiden, websidens indhold og disse betingelser og vilkår når som helst. Du vil være bundet af enhver ændring i disse betingelser og vilkår, fra første gang du bruger websiden efter ændringerne er blevet sat i kraft. Hvis AltomHår er påkrævet af loven at ændre i deres betingelser og vilkår med hensyn til salg af varer, vil disse ændringer automatisk gøre sig gældende for ordrer, som ikke er blevet afsendt, samt alle fremtidige ordrer.

17.

Websidens tilgængelighed er til rådighed på en "som befinder sig" basis samt en "som er tilgængelig" basis. Vi garanterer ikke, at vores service vil være foruden fabrikationsfejl eller andre fejl. I det omfang som er tilladt af loven, garanterer vi ikke (udtrykt eller insinueret) egnethed til specifikke formål, fejlfri information, at vores systemer er kompatible og af en tilfredsstillende kvalitet. AltomHår accepterer ikke ansvaret for nogen som helst ekstern forstyrrelse eller afbrydelse som udmunder i at websiden ikke er tilgængelig, som inkluderer, men ikke begrænser sig til, ISP driftsvigt, anden værts driftsvigt, kommunikationsnetværk driftsvigt, strømsvigt, naturkatastrofer, krig, legale restriktioner og censur.

18. Ansvarsbegrænsninger

18.1 I det omfang som er tilladt af loven, accepterer AltomHår ikke ansvaret for nogen som helts direkte eller indirekte tab eller beskadigelse, som anses for at være forudsigelige eller påregnelige. Dette inkluderer enhver indirekte, betydningsfuld, specifik, eksemplarisk fejl som stammer fra brug af websiden, samt hvilken som helst information, der eksisterer heri. Brugere skal være opmærksomme på, at de gør brug af websidens indhold på egen risiko.

18.2 Intet i disse betingelser og vilkår ekskluderer eller begrænser AltomHårs ansvarspådragelse af personlig skade eller bortgang, som følge af en hvilken som helst form for forsømmelighed eller svindel fra AltomHårs side.

18.3 Intet i disse betingelser og vilkår ekskluderer eller begrænser AltomHårs ansvar på nogen som helst måde, med henblik på direkte eller indirekte tab og beskadigelse, som er opstået på grund af en fejlagtig levering af varer eller på grund af tredjeparts tillid til ukorrekt inkluderet på websiden.

18.4 Vi gør alt hvad vi kan for at sikre os at disse betingelser og vilkår er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i henhold til vedtægten omhandlende uretfærdige kontraktbetingelser fra 1977. Skulle det ske, at vores betingelser er i strid mod loven, ugyldige eller på anden vis uden retskraft, anses de specifikke betingelser og vilkår for værende ugyldige, men det vil ikke have en indflydelse på de resterende betingelser og vilkårs gyldighed. Denne betingelse gør sig kun gældende indenfor jurisdiktion, hvor en specifik betingelse er ulovlig.

19.

Skulle det ske at en enhver part, som er underlagt disse betingelser og vilkår ikke opfylder nogen som helst form for ret eller udbedring, som beskrives heri, gør intet frakald på rettigheder sig gældende, - dette skal ikke tolkes som et afkald på ret eller udbedring.

20.

Skulle det ske at foregående betingelser og vilkår, er i strid med nuværende betingelser og vilkår, vil bestemmelserne for disse betingelser og vilkår være gældende, medmindre andet er udtrykkeligt anført.

21. Informationer

- Al information og kommunikation skal meddeles os gennem post, afleveres til vores erhvervslokaler, eller sendes via e-mail. Se venligst "Kontakt os" sektionen, hvis du ønsker mere information. Sådanne informationer vil anses for at være modtaget indenfor 3 dage, hvis det er sendt med førsteklasses post, en e-mail anses for at være modtaget samme dag såfremt det er en arbejdsdag, eller dagen efter hvis e-mailen er sendt i weekenden eller på en helligdag.

22. Lov og jurisdiktion

- disse betingelser og vilkår og forholdet mellem bruger og AltomHår reguleres og tolkes i overensstemmelse med den lov som gør sig gældende for England og Wales. Bruger og AltomHår indvilliger i udelukkende at indordne sig efter England og Wales’ lovgivning.